تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فستیوال مشارکت اساسی همه زنان، فستیوال کاملا زنانه انگلستان

کشور انگلستان قصد دارد تابستان امسال فستیوالی تنها با حضور زنان در بخش جنوب غربی کشور در شهر سامرست برگزار کند.

مقاله های مرتبط:

انجمن وومن فست (Woman Fest) در نظر دارد در تاریخ ۱۶ تا ۱۹ آگوست امسال (۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۷) برای برگزاری یک شهرستان سامرست واقع در جنوب غربی کشور انگلستان، اعضای خود را گرد هم بیاورد.

این فستیوال از تمامی افراد انتظار دارد که این مشارکت را در نظر بگیرند. هدف از برگزاری این فستیوال نشان دادن زنان از تمام رشته ها و حوزه های زندگی است. تم «مشارکت اساسی» به این معنا است که تمامی کسانی که در این رویداد شرکت می کنند، می توانند چیزی را به اشتراک بگذارند که می تواند یک غذا، یک مهارت، بخشی از یک کار هنری یا حتی مکالمات آن ها در مورد یک موضوع مهم برای خودشان باشد.

در این فستیوال همچنین کارگاه های یوگا، مهارت های سیرک و بیرمنگام حمایت می کند. هیچ نوشیدنی الکلی در این فستیوال عرضه نمی شود و دیگر نوشیدنی ها و تنقلات برای فروش در دسترس هستند.