تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بزرگترین کیفر برای بنده خدا چیست؟ حدیث امام محمدباقر(ع) درباره بزرگ ترین کیفر بندگان را در اینجا بخوانید. به گزارش افکارنیوز،

اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش های تاریخی است.

امام باقر علیه السلام :

ما ضُرِبَ عَبدٌ بِعُقُوبَةٍ أعظَمَ مِن قَسوَةِ القَلبِ ؛

هیچ بنده اى به کیفرى بزرگ تر از سختْ دلى کیفر نشد .

. تحف العقول ، ص 296 .

   #پژوهش