تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نقدینگی طی سالهای ۸۵ تا ۹۶ رروند تولید ناخاصل داخلی رشد کندی داشته و در عوض نقدینگی در حال رشد بیشتری بوده، تا جایی که این نرخ در سال ۹۶ بر تولید ناخاصل داخلی برای اولین بار پیشی گرفت.

به گزارش ایمنا، روز گذشته در همایش پولی و ارزی حجم نقدینگی آمار نقدینگی و پایه پولی در پایان سال ۹۶ اعلام شد.

براساس اظهارات ولی الله سیف نقدینگی با ۲۲.۱ درصد رشد در سال ۹۶ به رقم هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین پایه پولی با رشد ۱۹.۱ درصدی در سال گذشته، ۲۱۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

با توجه به اینکه نقدینگی اساسا یک متغیر اسمی است، برای بررسی دقیق تر آن باید نسبت این متغیر را با متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مقایسه کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۶ به ۱۴۸۰ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان بالغ شده است. بنابراین با یک حساب ساده، می توان دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به ۱۰۳.۳ درصد رسیده است.

از مهمترین دلایل عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، تخلیه نشدن اثرات تورمی رشد نقدینگی در سال های اخیر است. با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی، بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل نشد و این پدیده باعث شد نقدینگی خلق شده منجر به تغییر سطح عمومی قیمت ها و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نشود.

بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد، این نسبت از ۶۳.۲ درصد در سال ۹۱ با ۴۰.۱ درصد افزایش به ۱۰۳.۳ درصد رسیده و این اتفاق برای اولین بار در دهه های اخیر در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

   #ولی الله سیف #اقتصاد ایران

محتوای خبر «پیشی گرفتن نقدینگی بر تولید ناخالص داخل» را در سایت «ایمنا» ببینید