تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
توصیه امام حسن عکسری(ع) درباره نصیحت کردن دیگران کسی که برادرش را پنهانی نصیحت کند، او را آراسته است و اگر آشکارا نصیحتش کند او را مخدوش ساخته است. به گزارش افکارنیوز،

امام حسن عکسری(ع) در حدیثی درباره اینکه چگونه همدیگر را نصیحت کنیم فرموده اند:

"مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرّاً فَقَدْ زَانَهُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلَانِیَةً فَقَدْ شَانَهُ".

کسی که برادرش را پنهانی نصیحت کند، او را آراسته است و اگر آشکارا نصیحتش کند او را مخدوش ساخته است.

منبع: تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص۴۸۹