تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
شرکت آسمان تجارت پاسارگاد (صنایع غذایی پرپروک) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
اتاق خبر 24:

شرکت آسمان تجارت پاسارگاد (صنایع غذایی پرپروک) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

منبع: ای استخدام

   #استخدام #استان تهران

محتوای خبر «استخدام شرکت آسمان تجارت پاسارگاد (صنایع غذایی پرپروک)» را در سایت «اتاق خبر» ببینید