تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

روز یکشنبه هفته گذشته لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار مجلس بود. حال آنکه از روز قبل از آن صدها پیامک برای نمایندگان ارسال شده بود که آنها را از رای به این لایحه بازمی‎داشت. پیامک‎هایی که بعضا متن‎های تهدید آمیز داشت. آنچه در ادامه می‎بینید، محتوای برخی از این پیامک‎هاست که از سوی نمایندگان به دست خبرآنلاین رسیده است.

خبرآنلاین

   #پیامک #تروریسم

محتوای خبر «متن چند پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان را ببینید» را در سایت «تابناک باتو» ببینید