تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

تعداد زیادی از شهروندان تهرانی پس از برد تیم ملی مقابل مراکش به خیابان ها آمده و به شادی پرداختند.

پس از پیروزی شیرین تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، تعداد زیادی از شهروندان تهرانی به خیابان ها آمدند و با در دست داشتن پرچم ایران به جشن و پایکوبی مشغولند.

رانندگان نیز با زدن بوق های متوالی شادی خود را از این برد ابراز کردند.

به دنبال حضور گسترده مردم ترافیک شدیدی نیز در بیشتر خیابان های اصلی پایتخت ایجاد شده است.

همچنین تعدادی از هموطنان با در دست داشتن شیپور و ندای ایران ایران به پایکوبی در خیابان ها و میدان های اصلی پایتخت می پردازند.

جشن و پایکوبی مردم در خیابان های پایتخت+عکس

جشن و پایکوبی مردم در خیابان های پایتخت+عکس

ایسنا

   #پایتخت #فوتبال ایران #جام جهانی ۲۰۱۸ #جام جهانی #تیم ملی فوتبال