تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

برای خرید یک واحد ۶۰ متری در منطقه هفت تیر کوی شهید آقامحمد و با عمر بنا ۲۰ سال باید در حدود ۳۶۰ میلیون تومان هزینه کنید.

بررسی ها نشان می دهد برای خرید یک واحد ۶۰ متری در منطقه هفت تیر کوی شهید آقامحمد و با عمر بنا ۲۰ سال باید در حدود ۳۶۰ میلیون تومان هزینه کنید.

قیمت سایر آپارتمان های این منطقه به شرح زیر است:

برای خرید آپارتمان در هفت تیر چقدر باید هزینه کرد؟ +جدول

   #آپارتمان