تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رئیس جمهور شامگاه سه شنبه 22 خرداد، روزه خود را در کنار ایتام و فرزندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی افطار کرد.

شعار سال: رئیس جمهور در دیدار صمیمی با مدد جویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی گفت: کمک به فرزندان تحت پوشش این نهادها را افتخاری برای خود می دانیم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه خبر، تاریخ 23 خرداد 97، کد مطلب: 601456: www.irinn.ir


   #رئیس جمهور