تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سرپرست بانک شهر منصوب شد
در پی استعفاء مدیرعامل بانک شهر، احمد درخشنده، عضو هیأت مدیره و معاون اعتبارات از سوی رییس هیأت مدیره این بانک به عنوان سرپرست معرفی گردید.
به گزارش جهان نیوزبه نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در پی استععفاء دکتر پورزرندی، از سمت عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی این بانک، احمد درخشنده عضو هیأت مدیره و معاون اعتبارات، به عنوان سرپرست بانک شهر معرفی شد.
احمد درخشنده مدیرعامل چندین بانک دولتی و خصوصی از جمله بانک شهر را در کارنامه مدیریتی خود دارد و از مدیران با سابقه نظام بانکی کشور می باشد.

   #بانک شهر

محتوای خبر «سرپرست بانک شهر منصوب شد» را در سایت «جهان نیوز» ببینید