تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

(مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی «بررسی نابسامانی های حاشیه راه آهن تهران-اهواز و ارائه راهکارهای اجرایی در منطقه ۱۸» را از طریق فراخوان عمومی انتخاب نماید.

علاقه مندان می توانند شرح نیازمندی های پروژه مذکور را از طریق فایل ذیل دریافت و مطالعه نمایند.

• درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی (شرح خدمات) «بررسی نابسامانی های حاشیه راه آهن تهران-اهواز و ارائه راهکارهای اجرایی در منطقه ۱۸»

تذکر ۱: برای پروژه فوق ارسال موارد ذیل برای پروپوزال پیشنهادی الزامی است:
– تدقیق فرآیند و شفاف سازی متدولوژی انجام کار
– تدقیق زمان بندی انجام مراحل طرح و ارائه آن در نرم افزار MSP
– معرفی افراد کلیدی پروژه
– معرفی افراد کلیدی پروژه بهمراه رزومه
– امضای افراد کلیدی مطابق با بندهای شرح خدمات (هر فرد باید حضور خود را در انجام بخشی از شرح خدمات تائید کند)
– رزومه و سوابق کاری شرکت

تذکر ۲: مطابق با دستورالعمل انجام پروژه های مطالعاتی مرکز، پیشنهادهای فنی و مالی باید در پاکتهای جداگانه به این مرکز ارسال شوند.

• مهلت ارسال: یکشنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۷

* متقاضیان شرکت در فراخوان می بایست حداکثر تا پایان تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۷، پیشنهادات خود را در قالب فرم RFP به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

آدرس مرکز:
خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری تقاطع خیابان شهید آقابزرگی، پلاک ٣٢، مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق
کارشناس مسئول: خانم ابهری، تلفن ۸۳-۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۲۴۱

دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

   #کانال تلگرام #نرم افزار #مرکز مطالعات #شهر تهران #تلگرام

محتوای خبر «فراخوان انتخاب مشاور پروژه “بررسی نابسامانی های حاشیه راه آهن تهران-اهواز”» را در سایت «معمار نیوز» ببینید