تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دیوانگی برای بازنشستگی! دیوانگی برای بازنشستگی!

رسیدگی به این پرونده به دنبال شکایت یک مرد جوان آغاز شد. وی گفت مرد میانسالی که نظامی است در همسایگی ما زندگی می کند. او رفتارهای عجیبی دارد و گاهی اوقات در پله ها داد و فریاد راه می اندازد. دیروز پسر هفت ساله ام در حالی که گریه می کرد به خانه مان آمد و گفت مرد همسایه وی را به زور به خانه اش برده و او را آزار داده است.

به دنبال شکایت این مرد، پسر خرد سال به پزشکی قانونی معرفی شد اما آثاری از آزار و اذیت گزارش نشد. مرد میانسال بازداشت شد و آزار پسر خردسال را انکار کرد.

وی دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و گفت: نظامی هستم و از شغلم خسته شده بودم به همین خاطر چندبار درخواست بازنشستگی پیش از موعد دادم. اما قبول نکردند. تصمیم گرفتم خودم را به دیوانگی بزنم. پس از آن، دو نفر از بچه های همسایه مان را دزدیدم و به خانه آوردم اما هیچ یک از آنها را آزار ندادم. می خواستم کاری کنم تا همسایه ها شهادت دهند من دیوانه هستم و بتوانم از کار کردن خلاص شوم.

در پایان جلسه هیات قضایی وی را به اتهام آدم ربایی به پنج سال زندان محکوم کرد.

   #پزشکی قانونی #شهادت #بازنشستگی #استان تهران

محتوای خبر «دیوانگی برای بازنشستگی!» را در سایت «فرتاک نیوز» ببینید