تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
صحبت های فاطمه معتمد آریا، بازیگر مطرح کشورمان در مراسم افطاری رئیس جمهور را در این ویدئو مشاهده کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: صحبت های فاطمه معتمد آریا، بازیگر مطرح کشورمان در مراسم افطاری رئیس جمهور را در این ویدئو مشاهده کنید.

کد ویدیو

   #رئیس جمهور

محتوای خبر «فاطمه معتمد آریا در مراسم افطاری رئیس جمهور چه گفت؟» را در سایت «فردا نیوز» ببینید