تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
داروسازی بالینی ایران در منطقه پیشرو است

اقتصاد ایران: دبیر علمی نهمین همایش داروسازی بالینی ایران گفت: داروسازی بالینی ایران در منطقه پیشرو است و می توان گفت تنها کشورهای ترکیه و عربستان به عنوان رقبای ایران در رشته داروسازی بالینی به شمار می روند.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، فرشاد هاشمیان درنشست خبری اظهار داشت: داروسازی بالینی ایران در منطقه پیشرو است و می توان گفت تنها کشورهای ترکیه و عربستان به عنوان رقبای ایران در رشته داروسازی بالینی هستند.

دبیر علمی نهمین همایش داروسازی بالینی ایران افزود: انتظارمی رود با افزایش تعداد داروسازان بالینی در کشورمان، شاهد رشد این رشته در سطح منطقه باشیم.

هاشمیان افزود: در کنگره اسمال 7 بخش علمی در سه روز دنبال می شود و در حدود 1800 تا دو هزار شرکت کننده در این کنگره و همایش حضور خواهند داشت.

وی با عنوان این مطلب که کیفیت ارائه خدمات داروسازی بالینی در کشور مشکلی ندارد، افزود: مشکل ما در حال حاضر تعداد کم داروسازان بالینی است به طوری که بسیاری از کشورهای آسیایی به نسبت بیماران از تعداد بیشتری داروساز برخوردار هستند.

هاشمیان اظهار داشت: ظرفیت داروسازی بالینی در ایران به گونه ای است که می توانیم از سایر کشورهای منطقه، دانشجو جذب کنیم چون در این رشته پیش رو هستیم.

وی یادآور شد: جذب دانشجوی خارجی علاوه بر اینکه منفعت اقتصادی برای کشور به همراه دارد منجر به شناساندن جایگاه داروسازی بالینی و انتقال تجارب بین کشورها می شود.

دبیر علمی همایش داروسازی بالینی با اشاره به ثبت نام 60 نفر مهمان خارجی از کشورهای آسیایی و اروپایی در این کنگره، خاطرنشان کرد: در کنگره پیشرو 38 نفر به سخنرانی خواهند پرداخت.

   #ترکیه #اقتصاد ایران

محتوای خبر «داروسازی بالینی ایران در منطقه پیشرو است» را در سایت «اکو نیوز» ببینید