تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رئیس اتحادیه دانشگاه های جنوب شرق آسیا (آسایهل) در احکام جداگانه ای دبیران کمیته های علمی، اجرایی و بین الملل کنفرانس آسایهل را منصوب کرد.

309603_211.jpeg

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با حکم فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس اتحادیه دانشگاه های جنوب شرق آسیا (آسایهل) دبیران کمیته های علمی، اجرایی و بین الملل کنفرانس آسایهل را منصوب شدند.
بنابراین طی احکامی جداگانه، بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان دبیر کمیته علمی، مرتضی موسی خانی را به عنوان دبیر کمیته اجرایی و علیرضا شیخ عطار به عنوان دبیر کمیته بین الملل کنفرانس اتحادیه دانشگاه های جنوب شرق آسیا (آسایهل) منصوب کرد.
دبیران کمیته های کنفرانس دانشگاه های جنوب شرق آسیا منصوب شدند

   #دانشگاه آزاد #پژوهش

محتوای خبر «دبیران کمیته های کنفرانس دانشگاه های جنوب شرق آسیا منصوب شدند» را در سایت «خبرگزاری دانشجو» ببینید