تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که افزایش نرخ سود بانکی حاکی از شرایط نامطلوب نظام بانکی کشور است، گفت: نرخ سود در حال حاضر ابزاری برای سیاست گذاری پولی نیست بلکه راهکاری برای حفظ منابع بانک ها و مواجهه با مشکل نقدینگی آن ها اعمال شده است. 299484_942.jpg
شعارسال: کامران ندری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: به لحاظ تئوریک یکی از راهکارها برای روبه رو شدن با شوک های تورمی افزایش نرخ سود بانکی است اما این مربوط به زمانی است که بانک مرکزی یک سیاست پولی فعال داشته باشد و بخواهد شوک های اقتصادی را از طریق نرخ بهره جذب کند اما این موضوع با شرایط فعلی اقتصادی ایران سازگار نیست.

او با بیان این که نرخ سود بالا در ایران مربوط به کسری نقدینگی مضمن در بانک ها است، خاطرنشان کرد: این کسری از چند سال گذشته به دلایل مختلف از جمله مطالبات غیر جاری و سرمایه گذاری نادرست که قابلیت نقدشوندگی پایین دارند، به وجود آمده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این حالت بانک ها سعی کرده اند با ارائه سود بیشتر به سپرده گذاران، تمایل آن ها را برای سرمایه گذاری بیشتر کنند اما این راهکار فقط مشکل بانک ها را در کوتاه مدت به عقب می اندازد و هرگز آن را به طور قطعی حل نخواهد کرد.

او با اشاره به پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و سودآوری شرکت ها تصریح کرد: با این وجود افزایش نرخ سپرده های بانکی نمی تواند ریشه در فعالیت های واقعی اقتصاد داشته باشد.

ندری با بیان این که بانک ها با افزایش نرخ سپرده مدام در حال خلق پول هستند، افزود: این افزایش نرخ را نمی توان به منزله سیاست گذاری پولی دانست بلکه این وضعیت حاکی از شرایط نامطلوب نظام بانکی کشور است.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازپایگاه خبری اقتصاد آنلاین، تاریخ انتشار: 22خرداد 1397 ، کدخبر: 278061،www.eghtesadonline.com

   #نرخ سود بانکی #رشد اقتصادی #بانک مرکزی