تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری فارس: صفحه نخست روزنامه های امروز

هزینه 200میلیون دلاری عربستان درلبنان وشکست این کشور، تأکید اجلای شانگهای برحمایت قاطع از برجام، وظیفه دولت حل مشکلات مردم است نه تعیین محل تجمع، شنیدن صدای مردم از محل مناسب، هجوم برای ارز 4200 تومانی، اروپایی ها هیچ ضمانتی نداده اند، 170پیامک تهدیدآمیز به یک نماینده مجلس و واکنش به ادعای نتانیاهو درباه کم آبی درایران عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه های امروز کشور است.

13970322000011_Test_PhotoL.jpg

13970322000014_Test_PhotoL.jpg

13970322000017_Test_PhotoL.jpg

13970322000021_Test_PhotoL.jpg

13970322000023_Test_PhotoL.jpg

13970322000033_Test_PhotoL.jpg

13970322000036_Test_PhotoL.jpg

13970322000037_Test_PhotoL.jpg

13970322000045_Test_PhotoL.jpg

13970322000050_Test_PhotoL.jpg

13970322000053_Test_PhotoL.jpg

13970322000064_Test_PhotoL.jpg

13970322000067_Test_PhotoL.jpg

13970322000073_Test_PhotoL.jpg

13970322000074_Test_PhotoL.jpg

13970322000075_Test_PhotoL.jpg

13970322000077_Test_PhotoL.jpg

13970322000079_Test_PhotoL.jpg

13970322000081_Test_PhotoL.jpg

13970322000082_Test_PhotoL.jpg

13970322000083_Test_PhotoL.jpg

13970322000084_Test_PhotoL.jpg

13970322000085_Test_PhotoL.jpg

13970322000087_Test_PhotoL.jpg

13970322000089_Test_PhotoL.jpg

13970322000090_Test_PhotoL.jpg

13970322000091_Test_PhotoL.jpg

13970322000093_Test_PhotoL.jpg

   #نتانیاهو