تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

انتخابات دوره سوم هیأت رئیسه مجلس دهم امروز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد. انتخاباتی که نتیجه آن تمدید ریاست لاریجانی و نواب رئیسی مطهری و پزشکیان بوده است.

18-5-30-11541مجلس 5.jpg
18-5-30-11712مجلس دو.jpg
18-5-30-11847مجلس 4.jpg
27215

   #لاریجانی #رئیسی #انتخابات