تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
زاهدان

خبرنگاران مفدا در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به میان دانشجویان این دانشگاه رفتند و این پرسش را مطرح کردند که «اگر شما در دیدار امسال رهبر انقلاب با دانشجویان حضور داشتید چه موضوعاتی با ایشان مطرح می کردید؟» پاسخ های دانشجویان زاهدانی را در این کلیپ می بینیم.

   #رهبر انقلاب

محتوای خبر «دانشجویان زاهدانی اگر در دیدار با رهبر انقلاب حضور داشتند، چه می گفتند» را در سایت «مفدا» ببینید