تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گلستانی

خبرنگاران مفدا در دانشگاه علوم پزشکی گلستان به میان دانشجویان این دانشگاه رفتند و این پرسش را مطرح کردند که «اگر شما در دیدار امسال رهبر انقلاب با دانشجویان حضور داشتید چه موضوعاتی با ایشان مطرح می کردید؟» پاسخ های دانشجویان گلستانی را در این کلیپ می بینیم.

   #رهبر انقلاب #گلستان

محتوای خبر «دانشجویان گلستانی اگر در دیدار با رهبر انقلاب حضور داشتند، چه می گفتند» را در سایت «مفدا» ببینید