تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
۵۰خودرو کلاسیک با بیش از ۶۰ سال قدمت، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، از کاخ سعدآباد راهی کاخ نیاوران شدند تا در آستانه روز جهانی موزه ها و میراث فرهنگی مردم را با میراث صنعتی که زمانی اوراق می شد، آشنا کنند.

  

محتوای خبر «رژه خودروهای تاریخی در خیابان های تهران» را در سایت «ستاره ها» ببینید