تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تمرین تیم ملی فوتبال با 6 بازیکن

تصاویر تمرین تیم ملی فوتبال با ۶ بازیکن زیر نظر کی روش را مشاهده کنید.

   #تیم ملی فوتبال