تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
باشگاه ذوب آهن

طرفداری- احمد فقیهی، در واکنش به خبر پایان حضور قلعه نویی در ذوب آهن و مذاکره او با باشگاه سپاهان گفت:

امیر قلعه نویی قراردادش با باشگاه ذوب آهن به پایان رسیده است و طبیعی است که بگوید کارم در این باشگاه تمام شده وهمچنین مذاکره با باشگاه سپاهان هم حق سرمربی است که قراردادش به اتمام رسیده است.

به نقل از فارس، وی افزود:

امروز جلسه هیات مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان در تهران و با حضور نماینده قلعه نویی برگزار شد و نماینده سرمربی خواسته و شرایطش را با جزئیات بیشتر با هیات مدیره باشگاه در میان گذاشت. اکنون رئیس و اعضای هیات مدیره باشگاه ذوب آهن باید با رایزنی و مذاکره با مدیران کارخانه ذوب آهن در مورد وضعیت حضور قلعه نویی در باشگاه تصمیم گیری کنند.

معاون فنی باشگاه ذوب آهن تصریح کرد:

تصور می کنم اوایل هفته آینده تکلیف سرمربی تیم ذوب آهن مشخص شود و هیات مدیره باشگاه در این زمینه تصمیم گیری کند

   #ذوب آهن #سپاهان #باشگاه سپاهان #امیر قلعه نویی #اصفهان