تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
18-5-14-194520snang-412.jpgاجتماع > اجتماعی - آرکانزاس - مترو:
معلم یک مهدکودک در آمریکا کودکان را تشویق کرد به بچه ای چهارساله سنگ بیندازند.

در فیلمی که از این واقعه منتشر شده کودکی را در حال گریه می بینیم که گروهی از بچه های مهدکودک به سمت او سنگ پرتاب می کنند.

پس از دستگیر شدن مربی این مهدکودک او به پلیس گفت: این بچه باید تنبیه می شد چون الگوی بدی برای بچه های دیگر بود.

این مهدکودک فورا به دستور قاضی محلی بسته شد و مربی خاطی نیز مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است.