تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فرهنگ > ادبیات - همشهری آنلاین:
مراسم دیدار و گفتگو با دکتر حسن خجسته به همراه معرفی آثار او روز جمعه ٢١اردیبهشت ماه در شهر کتاب الماس برگزار شد

در این مراسم ابتدا دکتر حسن خجسته درباره جایگاه رسانه در موقعیت کنونی دنیای مدرن صحبت کرد و سپس به معرفی موضوعی و سیر فکری تالیفات خود پرداخت.

ادامه مراسم به پرسش های حضار اختصاص داده شد و مراسم با گرفتن عکس یادگاری و امضای کتاب توسط وی به پایان رسید

   #همشهری

محتوای خبر «شهر کتاب | دیدار و گفتگو با دکتر حسن خجسته» را در سایت «همشهری آنلاین» ببینید