تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نمایشگاه دایمی صنایع دستی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت با حضور علی مونسان، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پویا محمودیان، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و جمعی از هنرمندان صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طی مراسمی افتتاح شد.

افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

   #صنایع دستی #نمایشگاه #هنرمندان #رییس جمهور