تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ریزش پل بتنی در هند جان ۱۸ تن را گرفت و بیش از ۵۰ نفر را زخمی کرد، این حادثه در نزدیکی ایستگاه قطار «وارانانی» در ایالت اوتارپرداش رخ داده است.

سرویس عکس و فیلم فردا: ریزش پل بتنی در هند جان ۱۸ تن را گرفت و بیش از ۵۰ نفر را زخمی کرد، این حادثه در نزدیکی ایستگاه قطار «وارانانی» در ایالت اوتارپرداش رخ داده است.

   #هند