تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
18-5-15-13533010.jpg

سفرای جدید کشورهای لبنان، نیوزیلند، آکردیته استونی، آکردیته نپال و آکردیته لتونی، امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت، استوارنامه های خود را به حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری تقدیم کردند.

18-5-15-1344151.jpg

18-5-15-1344222.jpg

18-5-15-1344353.jpg

18-5-15-1344444.jpg

تقدیم استوارنامه حسن عباس، سفیر جدید لبنان به رئیس جمهور

18-5-15-134765.jpg

18-5-15-1347136.jpg

18-5-15-1347207.jpg

18-5-15-1347278.jpg

تقدیم استوارنامه همیش مک مستر، سفیر جدید نیوزیلند به رئیس جمهور

18-5-15-1350399.jpg

18-5-15-13533010.jpg

18-5-15-13534311.jpg

18-5-15-13535212.jpg

تقدیم استوارنامه مارین موتوس، سفیر جدید آکردیته استونی به رئیس جمهور

18-5-15-13563313.jpg

18-5-15-13564014.jpg

18-5-15-13564815.jpg

18-5-15-13565516.jpg

تقدیم استوارنامه سوالامسال آدیکاری، سفیر جدید آکردیته نپال به رئیس جمهور

18-5-15-13595721.jpg

18-5-15-1403017.jpg

18-5-15-141018.jpg

18-5-15-1412320.jpg

تقدیم استوارنامه پتریس کارلیس آلفریتس، سفیر جدید آکردیته لتونی به رئیس جمهور

عکس ها: ایسنا

67282

   #رئیس جمهور #لبنان #استونی

محتوای خبر «تصاویر | تقدیم استوارنامه سفرای جدید ۵ کشور به رئیس جمهور» را در سایت «خبر آنلاین» ببینید