تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
.فوران آتشفشان در خانه فوران آتشفشان در خانه مرد جوانی اهل هاوایی آمریکا پس از آن که در حیاط پشت خانه اش با صحنه عجیبی مواجه شد مجبور شد خیلی سریع خانه خود را ترک کند.

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، کیت براک که صداهای عجیبی را از حیاط پشت خانه اش می شنید پس از مراجعه به حیاط با صحنه فوران آتشفشان روبه رو شد.

گدازه های آتشفشان «کیلوئه آ» که در نزدیکی خانه او قرار دارد از حیاط او فوران می کرد.این مرد با دیدن این صحنه پا به فرار گذاشت و خانه خود را ترک کرد.

خانه کیت جزو 35 خانه ای بود که بر اثر فعال شدن و فوران آتشفشان «کیلوئه آ» در روز سه شنبه به طور کامل تخریب شد. ویدئویی که توسط کیت تهیه و منتشر شده است نشان می دهد که سنگ های مذاب تا ده ها متر به هوا پرتاب می شود.

جام جم

   #هاوایی #حوادث