تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سیمرغ

به گزارش دبیردانشگاهی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ تهران که از مورخه ۱۳ لغایت ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۹۷ در سالن تئاتر پردیس تهران برگزار شد؛ از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تعداد شش اثر بعنوان ده آثار برتر کشورانتخاب شدند و درنهایت به انتخاب داوران جشنواره خانم فاطمه اکرامی در بخشکاریکاتور کارمندان به مقام دوم کشور و آقای حامد رزمجو در بخش عکاسی دانشجویان به مقام چهارم کشوری دست یافتند.

   #جشنواره بین المللی #اردبیل