تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روز شنبه تا دوشنبه (29 تا 31 اردیبهشت) کارگاه های «آشنایی با منابع خطی و اسناد» را برگزار می نماید.
کتابخانه ملی کارگاه های «آشنایی با منابع خطی و اسناد» را برگزار می کند

به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۶۴۰۲۹۷۴ مرکز آموزش تماس بگیرید.

برنامه این کارگاه ها به شرح زیر است:

عنوان دوره

روز و تاریخ برگزاری

ساعت

استاد

محل برگزاری

آشنایی با خط سیاق (مقدمه و کلیات)

شنبه ۹۷/۲/۲۹

۱۳:۳۰-۹

جناب آقای

دکتر روستایی

کلاس آموزش ساختمان آرشیو ملی

مهرشناسی و مهرخوانی

۱۴-۱۷

سندشناسی، فهرست نویسی و چکیده نویسی اسناد

یکشنبه۹۷/۲/۳۰

۹-۱۷

نسخه شناسی عمومی و آشنایی با اجزای نسخ خطی

دوشنبه ۹۷/۲/۳۱

۹-۱۱

جناب آقای

دکتر عظیمی

کلاس آموزش طبقه +۱

ساختمان کتابخانه ملی

آشنایی با منابع خطی و انواع آن

۱۱:۱۵-۱۳:۱۵

جناب آقای

دکتر خانی پور

نسخه شناسی تخصصی و آشنایی با آرایه ها و تزئینات نسخ خطی

۱۳:۳۰-۱۴:۴۵

آشنایی با کتب چاپ قدیمی [(سنگی، سربی، گروار و افست) (شیوه های رایج چاپی قبل از ۱۳۳۰شمسی در ایران)]

۱۵-۱۷

جناب استاد

جمشید کیانفر

   #پژوهش