تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

تحلیل تکنیکال وپترو

وپترو در تایم فریم روزانه طی سه سال گذشته در یک روند خنثی بین سقف ۲۴۴۰ ریال و کف ۱۲۳۰ ریال نوسان داشته و طی یک سال گذشته دوبار از کف فوق به سمت محدوده ۱۶۸۰ ریال رفته و مجددا به سطح حمایتی برگشته و در حال حاضر نیز در محدوده ۱۲۰۰ریال با پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت روبروست و در صورت عبور از ۱۳۱۰ ریال با حد ضرر ۱۲۰۰ ریال میتواند مورد بررسی قرار بگیرد. عبور از ۱۶۸۰ ریال سهم را در میان مدت به سمت ۲۰۰۰ریال سوق خواهد داد.

منبع: شرکت کارگزاری دیدگاه آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

   #بورس

محتوای خبر «تحلیل تکنیکال وپترو | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی» را در سایت «تحلیلها» ببینید