تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فردی که با خود روزی برای اهل خانه می آورد حضرت محمد(ص) در حدیثی از جایگاه و ارزش مهمان سخن گفته اند. به گزارش افکارنیوز،

پیامبر اکرم(ص) درباره جایگاه و ارزش مهمان می فرمایند:

"اَلضَّیفُ یَنزِلُ بِرِزقِهِ وَیَرتَحِلُ بِذُنوبِ اَهلِ البَیتِ".

مهمان روزی خود را می آورد و گناهان اهل خانه را می برد.

منبع: بحارلانوار، جلد 72، صفحه 46

  

محتوای خبر «فردی که با خود روزی برای اهل خانه می آورد» را در سایت «افکارنيوز» ببینید