تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
kbb8124-faruksoyarat-420x0.jpg

ایران کارتون:

فینالیست های 2مین مسابقه بین المللی کارتون حکیم شهر کوکالی ترکیه که با موضوع "کودکان و وابستگی های دیجیتالی" برگزار شده بود معرفی شدند.

برای دیدن آثار فینالیست ها اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن آثار راه یافته به نمایشگاه اینجا را کلیک کنید.


   #ترکیه #نمایشگاه

محتوای خبر «فینالیست های 2مین مسابقه بین المللی کارتون حکیم شهر کوکالی ترکیه معرفی شدند» را در سایت «ایران کارتون» ببینید