تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

141167_649.jpg

به گزارش صدای ایران امروز خبرهایی دست به دست می شود که کاوه مدنی، معاون آموزش سازمان محیط زیست منتشر شده است. او در توییتی که البته بخشی از رشته توییت های روزهای گذشته اش است، این موضوع را تلویحا تایید کرده است.
مدنی نوشته است:

   #سازمان محیط زیست #توییت