تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کاخ کرملین با انتشار بیانیه ای تاکید کرده که در حال حاضر مذاکره ای با واشنگتن برای برگزاری دیداری بین روسای جمهور روسیه و آمریکا وجود ندارد.
بیانیه کرملین درباره دیدار ترامپ و پوتیناتاق خبر 24:

کاخ کرملین امروز (دوشنبه) در بیانیه ای خاطرنشان کرده، تحریم های آمریکا علیه روسیه دارای ماهیت اجباری برای اتخاذ رفتاری مشخص است.

کاخ کرملین تصریح کرده، در پس پرده تحریم های آمریکا، تلاش برای رقابت و اخراج شرکت های روسیه از بازارهای بین المللی به طور غیرقانونی است.

براساس بیانیه کاخ کرملین، تحریم های آمریکا غیرقانونی است و روسیه آن را مغایر با قوانین بین المللی و مبانی سازمان تجارت جهانی می داند.

   #روسیه #واشنگتن