تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
141165_207.jpg
استعفای نصیری با اکثریت ارا اعضای شورا پذیرفته شد

به گزارش صدای ایران محمد رضا احمدی نژاد با رای اعضا شورای اسلامی سرپرست شهرداری کلانشهر کرج شد.

   #شهرداری #احمدی نژاد