تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مراسم رونمایی از کتاب گذری در تاریخ خاطرات علی اکبر صالحی با حضور جمعی از چهره های سیاسی و دانشگاهی در محل سالن همایش های مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

   #رونمایی #وزارت امور خارجه #مراسم رونمایی #مرکز مطالعات