تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

تحلیل تکنیکال کیسون

کیسون در تایم فریم روزانه در روند صعودی بلند مدت در آخرین گام صعودی از محدوده ۱۲۶۰ ریال تا ۳۰۸۰ ریال رشد قیمتی را تجربه نموده و از سقف فوق با اصلاح فرسایشی طی یک سیکل سه موجی مجددا به محدوده ۱۲۶۰ ریال برگشته و بنظر میرسد یکبار دیگر به سمت خط روند نزولی کوتاه مدت حرکت نماید. اندیکاتورهای سهم در محدوده اشباع فروش قرار گرفته و پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت را داراست و در صورت برگشت روند میتواند با حد ضرر ۱۲۶۰ ریال مورد بررسی قرار بگیرد. محدوده ۱۷۰۰ریال مهمترین محدوده مقاومت کوتاه مدت سهم محسوب میشود.

تحلیل تکنیکال کیسون | شرکت کسیون

منبع: شرکت کارگزاری آبان – دیدگاه آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

   #بورس