تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ساعت 24- سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اخبار منفی روی روان افراد تاثیراتی دارد.

ایرج حریرچی در دومین نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص سلامت روان گفت: به دلایل گوناگونی خانوادگی، فردی اجتماعی و شیوه زندگی اختلالات روانی ایجاد می شود. عوامل آسیب زای شخصیت سالم را میتوان تا حدی کنترل کرد که یک موضوع اجتماعی است این در حالی است جامعه ناسالم بی اعتمادی، جنگ و مشکلات متعددی راه می اندازد.

وی ادامه داد: بیماری های روانی ملاک های مختلفی دارد که رفتارهای غیر انطباقی، پریشانی شخصی و ... را شامل می شود در حالی که سلامت روان با تفکر و عواطف روبرو است و منجر به زمینه رشد رفتار و مهارت های فکری و عاطفی می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت،زمینه های ژنتیکی و خانوادگی، حوادث طبیعی،مولفه های آسیب اجتماعی، خودمحوری و پرخاشگری، عدم آگاهی افراد نسبت به رفتار، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ... از جمله عوامل اختلالات روان است.
٢٣/٤ درصد از جمعیت بالغ کشور دچار افسردگی و اختلالات روانی هستند که در طول یکسال ٢٧/٦ درصد زنان و ١٩/٤ درصد مردان را شامل می شود.

حریرچی افزود: از هر ٤ نفر در گروه سنی ١٥ سال یک نفر دچار اختلالات روانپزشکی ضعیف، متوسط و یا شدید می شوند.احتمال وجود یک اختلال روانپزشکی در طول عمر از ١٨ تا ٣٦ درصد متغیر است.اختلالات روانی در استان های کشور از ١٢/٨ تا ٣٦/٣ درصد نیز متغیر بوده است.میزان بروز اختلالات در طول یکسال در زنان بیشتر و ٣٨/٥ درصد بوده و بیشترین سن در افراد ٦٥ ساله بوده است.

به گفته وی بالاترین اختلالات روانی در بی سوادان بوده و در شهرنشینان و افراد همسر از دست داده بیشتر بوده است.بار بیماری ها را با سال های از دست رفته عمر محاسبه می کنیم که از این منظر هم اکنون مجموع بیماری های روانی و اعتیاد بعد از بیماری قلبی و عروقی رتبه دوم را به خود اختصاص می دهند.

حریرچی تاکید کرد: بیماری های روانی و اعتیاد از رتبه هشتم به دوم رسیده و این بدان معناست که مطابق الگوی جهانی بیماری های دیگر کنترل شده و افسردگی و اختلال اضطراب منجر به بالا بودن میزان اختلالات روانی و افزایش ان در سال های اخیر شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت مهمترین بعد سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی است که جنبه بین فردی دارد، که از طریق هنجارهای مشترک و پایبندی افراد به وجود می آید که منجر به رشد و توسعه جامعه می شود. متخصصین اعصاب و روان معتقدند که افرادی که در برابر اخبار منفی هستند تحت تاثیر دسترسی سریع اخبار افسرده و دچار اختلالات روانی می شوند.

   #سلامت #همسر #نشست خبری #حوادث