تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 135
در سال 1396، کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی در سطح کشور، پاسخگوی نیاز افزون بر 4 میلیون و 835 هزار نفر بوده که از خدمات 38 کتابخانه وابسته به آستان قدس رضوی در سطح مشهد (بجز کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی و 10 کتابخانة تخصصی) و شهرستان ها بهره مند شدند.
بهره مندی بیش از 4 میلیون و 835 هزار نفر از کتابخانه های آستان قدس رضوی در سطح کشور

به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین الملل سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، معاون امور کتابخانه های وابسته به این سازمان اعلام کرد: «در سال گذشته، 38 کتابخانه وابسته به آستان قدس رضوی شامل 21 کتابخانه در سطح کشور و 17 باب کتابخانه در سطح شهر مشهد، با زیربنای بیش از 44 هزار و 596 متر مربع، بیش از 4 میلیون و 835 هزار نفر مراجعه کننده داشته که یک میلیون و 515 هزار نفر مربوط به 17 کتابخانه سطح شهر مشهد (بجز کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی) و بالغ بر 3 میلیون و 320 هزار نفر مربوط به 21 کتابخانه سطح کشور است

جعفر درباغ عنبران اضافه کرد: «منابع این کتابخانه ها (شامل منابع چاپی، خطی، چاپ سنگی و منابع شنیداری- دیداری) افزون بر 2 میلیون و 240 هزار منبع است که از این تعداد، بیش از یک میلیون و 228 هزار منبع متعلق به کتابخانه های سطح کشور و افزون بر یک میلیون و 12 هزار منبع متعلق به کتابخانه های سطح شهرمشهد (بجز کتابخانه مرکزی) است؛ همچنین تنها در 21 کتابخانة سطح کشور، نزدیک به 7 هزار و 500 منبع خطی و بیش از 6 هزار و 200 نسخه منبع چاپ سنگی موجود است

وی همچنین تعداد اعضاء این کتابخانه ها را بیش از 460 هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: «تعداد افرادی که سال گذشته به عضویت این کتابخانه ها درآمده اند، به مرز 27 هزار نفر می رسد که در این بین، خانم ها سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند

معاون امور کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی، به آمار 17 کتابخانه سطح شهر مشهد اشاره و تصریح کرد: «این کتابخانه ها با 11 هزار و 384 مترمربع زیربنا، 207 هزار نفر عضو دارد که در سال گذشته، بیش از 9 هزار نفر به اعضا اضافه شده و یک میلیون و 367 هزار کتاب مورد مطالعه قرار گرفته است

درباغ عنبران در پایان خاطرنشان ساخت: «در میان کتابخانه های شهرستان ها، بیشترین تعداد منابع اعم از منابع چاپی، خطی، چاپ سنگی و دیداری- شنیداری، با بیش از 254 هزار منبع، مربوط به کتابخانه «وزیری» یزد است که در سال 1348 تأسیس شده و یکی از قدیمی ترین کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی در سطح کشور با بیش از 6 هزار و 300 مترمربع فضای فرهنگی است

   #مشهد