تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کریمی - مشهد

ثبت نام بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا نیمه اردیبهشت ماه تمدید گردید.

نحوه ثبت نام:

*مراجعه به سایت ثبت نام جشنواره : https://quran.behdasht.gov.ir

*ارسال مشخصات ( نام و نام خانوادگی،مقطع تحصیلی،رشته تحصیلی، شماره دانشجویی،کد ملی، شماره تلفن همراه،رشته مورد نظر در جشنواره) به شماره 30007650004912

   #قرآن #مشهد

محتوای خبر «تمدید ثبت نام بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی مشهد» را در سایت «مفدا» ببینید