تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پول نیوز -کوه سنگی چهل پله در روستای گلابر از توابع شهرستان ایجرود زنجان یکی از آثار به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی است که با توجه به کاوش های صورت گرفته قدمت آن بیش از 4000 سال قبل از میلاد را نشان می دهد.   #زنجان