تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
2ساعت 24-یکی از جشن های معروف در بین مردم اروپا جشن هالووین است. در این جشن مردم با پوشیدن لباس های نو برای این مراسم آماده می شوند. اما شرکت کنندگان این مراسم قدیمی باید قوانین را رعایت کنند و سعی کنند ترسناکترین به نظر بیایند.

یکی از جشن های معروف در بین مردم اروپا جشن هالووین است. در این جشن مردم با پوشیدن لباس های نو برای این مراسم آماده می شوند. اما شرکت کنندگان این مراسم قدیمی باید قوانین را رعایت کنند و سعی کنند ترسناکترین به نظر بیایند. شرکت کنندگان در این شب همواره به دنبال مکان هایی ترسناک هستند. از جمله این اماکن می توان به کلیساهای قدیمی گورستان ها و بیمارستان های خالی از سکنه اشاره کرد.

کلیسای استخوان در پرتغال با بیش از 40/000 اسکلت

ارواح

مرکز آموزشی و درمان روانپزشکی نیویورک و کودک رها شده در آن از سال 1933

ارواح

تابوت های جزیره مردگان در فیلیپین

ارواح

اوکراین پس از حمله هسته ای چرینوبیل در سال 1986

ارواح

بیمارستان نظامی بلیتز که در سال 1898 برای درمان بیماران مبتلا به سل ساخته شده بود

ارواح

بازار طلسم در توگو

ارواح

جنگلی در ژاپن که بیش از 500نفر در آن خودکشی کرده اند

ارواح

100/000 نفر در این مکان کشته شدند

ارواح

کلیسای سنت جورج در جمهوری چک

ارواح

قلعه دریای سرخ که برای حفاظت از انگلستان در مقابل ارتش هیتلر ساخته شده بودند

ارواح

   #ژاپن #پرتغال #نیویورک #خودکشی #اوکراین