تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
هواپیمایی سنگاپور بهترین خطوط هوایی جهان از نگاه تریپ ادوایزر

طی اعلام تریپ ادوایزر مبنی بر انتخاب سنگاپور به عنوان بهترین خطوط هواپیمایی در جهان، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: همچنان به تلاش های بیشتر خود ادامه می دهیم.

هواپیمایی سنگاپور به عنوان بهترین خطوط هوایی جهان از دیدگاه تریپ ادوایزر در سال ۲۰۱۸ انتخاب شد. این انتخاب بر اساس نظرات مسافران جهانی و مبتنی بر کیفیت، خدمات فوق العاده و قیمت انجام شده است. تریپ ادوایزر از الگوریتم خاصی برای به دست آوردن میزان رضایت و رتبه بندی خطوط هوایی در طی یک دوره ۱۲ ماهه استفاده می کند و از این طریق برنده این هواپیمایی سنگاپور (SIA) امسال علاوه بر عنوان بهترین خط هوایی جهان، هفت عنوان زیر را نیز کسب کرده است:

  • بهترین خط هوایی در آسیا
  • بهترین فرست کلاس بین المللی در جهان
  • بهترین کلاس اقتصادی در جهان
  • بهترین فرست کلاس بین المللی در آسیا
  • بهترین کلاس اقتصادی در آسیا
  • بهترین کلاس بیزنسی به انتخاب مسافران در آسیا
  • بهترین کلاس پرمیوم اکونومی به انتخاب مسافران در آسیا

   #سنگاپور #الگوریتم

محتوای خبر «هواپیمایی سنگاپور بهترین خطوط هوایی جهان از نگاه تریپ ادوایزر» را در سایت «کجارو» ببینید