تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عادل فردوسی پور جمعه (۹۷/۱/۱۷) ساعت ۲۳ مهمان آخرین قسمت دورهمی خواهد بود.

عادل فردوسی پور جمعه (۹۷/۱/۱۷) ساعت ۲۳ مهمان آخرین قسمت دورهمی خواهد بود.

fsp665dw96hwvn73vo8.jpg

   #فردوسی #عادل فردوسی پور