تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گروه سلامت ــ سخنگوی سازمان اورژانس کشور به ارائه آماری از خسارات چهارشنبه آخر سال پرداخت.

به گزارش ایکنا؛ مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور ضمن اشاره به خسارات چهارشنبه آخر سال، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، تعداد کل مصدومین و فوتی ها در چهارشنبه آخر سال ٤٠٦ نفر است که ٤٠٣ نفر مصدوم و ٣ نفر فوت کرده اند.
وی افزود: ٤ نفر از مصدومین دچار قطع عضو و ٣٤ درصد از مصدومین نیز دچار سوختگی شده اند. بیشترین عضو آسیب دیده، چشم و پوست بوده که وضعیت هرکدام ٣٤ درصد است.
سخنگوی سازمان اورژانس بیشترین استان هایی را که درگیر این خسارات هستند تهران، آذربایجان های غربی و شرقی اعلام کرد.

   #سلامت