تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی
نماینده مردم اسفراین گفت : شورای پول و اعتبار نرخ سود را به میزان 15 درصدکاهش داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: تذکر بنده (سه ماده 24) و بندهای مختلف بند مذکور است زیرا ما مسائل و مشکلات بسیارمهمی داریم بنابراین در این راستا مشاهده کنیدکه نرخ ارز در همین چندماه به چه میزان تغییرکرده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی نرخ سود را به میزان 15 درصد کا هش داده است و به علت اتفاقات ارزی که بوقوع پیوست ناچار شدند، نرخ سودرا گواهی های سپرده یکساله 20 درصدی چاپ کنند و حدود 230هزار میلیارد تومان از این حساب های یکساله دوباره شیفت به حسابهای 15 الی 20 درصد پیدا کرد.

وی ادامه داد: استیضاح در این ساعات پایانی و درآخرین روزهای که باید به مهترین مسائل کشور بپردازیم چه نتیجه ای داشت.

قوامی تصریح کرد: اکر امکان دارد همکاران کمک کنند استیضاح فردا از دستور خارج شود زیرا بودجه به شورای نگهبان ارجاع شده است و برگشت خورده است و هفته آینده آخرین هفته است و اگر هفته آینده اصلاحات بودجه را برطرف نکنیم با مشکل روبرومی شویم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس یادآورشد: اگر ما تا قبل از پایان سال بودجه را تصویب نکنیم باید بودجه ای،3 دوازدهم راتصویب بکنیم./

پایان پیام

   #استیضاح #نرخ ارز #بانک مرکزی #شورای نگهبان