تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
با فرا رسیدن مراسم چهارشنبه آخر سال تصویری از محمدرضا شجریان در حال پریدن از روی آتش در فضای مجازی منتشر شد. آفتاب نیوز :
در تصویری که از محمدرضا شجریان در فضای مجازی منتشر شده است، این خواننده سرشناس همراه با اکبر عبدی و همایون شجریان در حال پریدن از روی آتش دیده می شود.

محمدرضا و همایون شجریان کنار اکبر عبدی در حال پریدن از روی آتش/ عکس

   #همایون شجریان #محمدرضا شجریان #فضای مجازی #اکبر عبدی