تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به گزارش صدای ایران، در پی کشف بسته ای مشکوک مامورین ناجا گیلان به محل اعزام شدند. زمانی که یکی از مامورین قصد باز کردن بسته را داشت به ناگهان مواد منفجر و دو چشم مامور آسیب دید

   #گیلان